Turquality ile başarırsınız !

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Başvurusunda eksik bulunmayan şirketlerin markalaşma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve seviyelerinin belirlenmesi…

Devamı...

Başlarken ,

Her bir ihtiyaç bir projenin oluşumda en büyük faktördür.  Eğer ki benzer projelerin maddi kaygısına ön planda ise proje hedef çizgisine çıkarak , firmaların ve yanlı haber merkezi haline gelmektedir. Bu projede hedef sektörde konuların detayların incelenmesi, yeni gelişmelerin iyi bir anlatım biçimde sunulması amaçlanmıştır. Kurumsal şirket yöneticileri en büyük özelliği öncelikle ilgili sektörü iyi incelemeleri, tüm ekonomik gelişmeleri bilgilenmeli e rakip firmaların stratejilerine bakarak marka yolunda bir stratejik yol harita çizmeleridir. Bu amaçla SEKTÖR TÜRK en önemli haber kaynağı olacaktır. Teşvik ve Kanunlardaki gelişmeler firmaların kısa zaman için maddi…

Devamı...

Bu banka size kazandır. ” USTA BANKASI “

Dünyada insanoğlunun gıdadan sonraki en büyük ihtiyaç hiç şüphesiz barınma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı inşaat firmaları profesyonel ekiplerle karşılamaktadır. İnşaat ve Altyapı inşaatların kısa zaman teslim edilmesi en önemli faktördür. Bununla beraber yetişmiş işçi ve personel ustalara ihtiyaç duymaktadır. USTA BANKASI olarak firmaların geri plandan personel ihtiyaçlarını bir havuzda toplayarak istenildiği takdirde bu arşivi sunmakdır. USTA BANKASI’na kayıt olan kişi, talep oluşumuna kadar olan süreçte gerekli evrak, sertifikalarını ekibimiz tarafından karşılamaktadır. Firma ve Çalışanlarına yaptıkları işlerin performansına göre derecelendirme esasına göre değerlendirilen sistemde başarılı yöneticiler ve ustalar ödüllendirilmektedir . Proje yönetcisi…

Devamı...