Turquality ile başarırsınız !

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Başvurusunda eksik bulunmayan şirketlerin markalaşma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve seviyelerinin belirlenmesi için, Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı tarafından Ön İnceleme Çalışması yürütülür. Bu çalışmada şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir;

  • Marka Yönetimi

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

  • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

  • Finansal Performans

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Kurumsal Yönetim

  • Bilgi Sistemleri Yönetimi

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE  İLETİŞİME GEÇİN .

CQC EĞİTİM  &  DANIŞMANLIK – CEVDET AKİF USTA

www.cqckalite.com